Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5319

IV P 9/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-04-15

Data publikacji: 2015-09-15

trafność 100%

Sygn. akt IV P 9/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2015r. Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Katarzyna Antoniak Protokolant sekr. sąd. Anna Wąsak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 kwietnia 2015r. w S. sprawy z powództwa Organizacji (...) nr (...) Zakładu (...) w S. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o przekazanie należnych środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych I zo
Czytaj więcej»

IV P 27/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-01-29

Data publikacji: 2016-06-29

trafność 100%

Sygn. akt IV P 27/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2016r. Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Elżbieta Wojtczuk Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Żuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2016r. w S. sprawy z powództwa H. K. przeciwko (...) M. I. , S. (...) Spółka jawna w S. o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, diety i ryczałty za podróże służbowe I zasądza od (...) M. I. , S. (..
Czytaj więcej»

IV P 28/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2014-06-26

Data publikacji: 2014-10-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 28/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2014r. Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Jacek Witkowski Protokolant sekr. sądowy Anna Wąsak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 czerwca 2014r. w S. sprawy z powództwa U. A. przeciwko Szkole Podstawowej nr (...) im. H. S. (1) w M. o zmianę oceny okresowej oddala powództwo. Sygn. akt IV P 28/13 UZASADNIENIE W pozwie z (...) . U. A. wniosła odwołanie od
Czytaj więcej»

IV Pa 1/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2019-06-13

Data publikacji: 2019-08-20

trafność 100%

Sygn. akt IV Pa 1/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – Sędzia SO Jerzy Zalasiński Sędziowie: SO Katarzyna Antoniak (spr.) SO Jacek Witkowski Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Wąsak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca 2019 r. w S. sprawy z powództwa Z. C. przeciwko Z. M. o wynagrodzenie i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na skutek ap
Czytaj więcej»

IV Pa 2/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-04-28

Data publikacji: 2015-10-12

trafność 100%

Sygn. akt IV Pa 2/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2015r. Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – Sędzia SSO Jerzy Zalasiński Sędziowie: SSO Katarzyna Antoniak SSO Elżbieta Wojtczuk (spr.) Protokolant: sekr. sądowy Anna Wąsak po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2015 r. w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa R. W. przeciwko (...) Sp. z o.o. w U. o odprawę na skutek apelacji pozwanego (...) Sp. z o.o. w U. od
Czytaj więcej»

IV Pa 2/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2017-04-12

Data publikacji: 2017-05-16

trafność 100%

Sygn. akt IV Pa 2/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2017r. Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – SSO Elżbieta Wojtczuk Sędziowie: SO Katarzyna Antoniak (spr.) SO Jacek Witkowski Protokolant st. sekr. sąd. Dorota Malewicka po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2017r. w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa I. D. przeciwko M. M. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...) z siedzibą w D. o ryczałt za nocleg
Czytaj więcej»

IV Pa 2/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2019-04-04

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt IV Pa 2/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2019r. Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Katarzyna Antoniak (spr.) Sędziowie : SO Jacek Witkowski SO Jerzy Zalasiński Protokolant : st.sekr.sądowy Marzena Mazurek po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2019 r. w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa W. K. przeciwko (...) Spółdzielni (...) w Kosowie L. o przywrócenie do pracy na skutek apelac
Czytaj więcej»

IV Pa 3/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-10-15

Data publikacji: 2016-08-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd odwoławczy, oddalając apelację na podstawie materiału zebranego w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, nie musi powtarzać dokonanych przez ten sąd ustaleń faktycznych; może poprzestać na stwierdzeniu, że ustalenia faktyczne sądu pierwszej instancji podziela (w całości lub w części) i uznaje za własne
Sygn. akt IV Pa 3/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 października 2015r. Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – Sędzia SO Jerzy Zalasiński (spr.) Sędziowie: SO Katarzyna Antoniak SO Elżbieta Wojtczuk Protokolant: sekr. sądowy Anna Wąsak po rozpoznaniu w dniu 15 października 2015 r. w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa E. M. i J. M. (1) przeciwko (...) S.A. w S. o sprostowanie protokołu powypadkowego na skutek apel
Czytaj więcej»

IV Pa 4/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2018-04-26

Data publikacji: 2018-05-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: wyroku Sądu Rejonowego prawidłowy
Sygn. akt IV Pa 4/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2018r. Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Jerzy Zalasiński Sędziowie : SO Katarzyna Antoniak SO Jacek Witkowski (spr.) Protokolant : st.sekr.sądowy Marzena Mazurek po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2018 r. w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko B. Ż. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...) B. Ż. z siedzibą
Czytaj więcej»

IV Pa 5/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-04-28

Data publikacji: 2015-09-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: w każdym przypadku oceny ciężkości naruszenia podstawowego obowiązku pracowniczego decydującym kryterium jest wina. Ciężkie naruszenie ma miejsce w przypadku zaistnienia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
Sygn. akt IV Pa 5/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2015r. Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – Sędzia SSO Jerzy Zalasiński (spr.) Sędziowie: SSO Katarzyna Antoniak SSO Elżbieta Wojtczuk Protokolant: sekr. sądowy Anna Wąsak po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2015 r. w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa R. S. (1) przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu (...) Sp. z o.o. w W. o odszkodowanie na s
Czytaj więcej»