Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4616

I C 614/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2014-09-25

Data publikacji: 2014-10-31

trafność 100%

Sygn. akt I C 614/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Siedlcach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Małgorzata Chomiuk Protokolant st. sekr. sąd. Iwona Bierkat po rozpoznaniu w dniu 12 września 2014 r. w Siedlcach sprawy z powództwa A. S. przeciwko M. T. , O. J. (z domu T. ) o zachowek I Zasądza od O. J. (z domu T. ) na rzecz A. S. kwotę 48.908,48 zł. (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset osiem zł czterdzieści osiem gr)
Czytaj więcej»

I C 648/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2014-09-25

Data publikacji: 2014-10-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 648/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2014r Sąd Okręgowy w Siedlcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Kirsch Protokolant: st. sek. sąd. Joanna Makać po rozpoznaniu w dniu 12 września 2014r w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa L. N. przeciwko T. S. , B. S. (1) i E. S. o ustalenie nieważności umowy pożyczki i umowy przeniesienia własności I ustala, że umowa pożyczki, sporządzona w dniu 29 maja 2010r w Kancelarii
Czytaj więcej»

I C 669/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2014-09-29

Data publikacji: 2014-10-23

trafność 100%

Sygn. akt I C 669/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Siedlcach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Małgorzata Chomiuk Protokolant st. sekr. sąd. Iwona Bierkat po rozpoznaniu w dniu 29 września 2014 r. w Siedlcach sprawy z powództwa R. S. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od R. S. na rzecz (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. kwotę 3.617 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) zł
Czytaj więcej»

I C 703/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-04-14

Data publikacji: 2015-05-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 703/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Siedlcach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Andrzej Kirsch Protokolant st. sekr. sąd. Joanna Makać po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2015 r. w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa D. M. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w B. , T. S. i S. M. o zadośćuczynienie I powództwo w stosunku do pozwanych Banku (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w B. , T. S.
Czytaj więcej»

I C 714/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2014-12-30

Data publikacji: 2015-01-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 714/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Siedlcach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Andrzej Kirsch Protokolant st. sekr. sąd. Joanna Makać po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2014 r. w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko P. T. o zapłatę utrzymuje w całości w mocy nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w Siedlcach w dniu 26 marca 2013 r. w spr
Czytaj więcej»

I C 732/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2013-10-03

Data publikacji: 2013-11-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 732/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2013 r. Sąd Okręgowy w Siedlcach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Małgorzata Chomiuk Protokolant st. sekr. sąd. Iwona Bierkat po rozpoznaniu w dniu 23 września 2013 r. w Siedlcach sprawy z powództwa J. Z. , A. K. (1) , M. Z. , A. K. (2) przeciwko R. M. (1) , J. M. (1) , Z. K. (1) , E. K. (1) , M. M. (1) o ustalenie I ustala, że A. K. (1) , M. Z. , A. K. (2) , J. Z. przysługuje prawo do
Czytaj więcej»

I C 790/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2014-10-09

Data publikacji: 2014-10-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 790/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Siedlcach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Małgorzata Chomiuk Protokolant st. sekr. sąd. Iwona Bierkat po rozpoznaniu w dniu 25 września 2014 r. w Siedlcach sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie I zasądza od (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz M. K. kwotę 176.411,67 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta jedenaście zł sześć
Czytaj więcej»

I C 802/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2014-09-17

Data publikacji: 2014-10-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 802/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Siedlcach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Małgorzata Chomiuk Protokolant st. sekr. sąd. Iwona Bierkat po rozpoznaniu w dniu 03 września 2014 r. w Siedlcach sprawy z powództwa M. Z. przeciwko (...) o zapłatę I zasądza od „ A. L. (...) - (...) Towarzystwo (...) (...) z siedzibą w W. na rzecz M. Z. kwotę 100.000 (sto tysięcy) zł z ustawowymi odsetkami od dnia 23 grudn
Czytaj więcej»

I C 812/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2014-05-23

Data publikacji: 2014-07-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 812/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2014r Sąd Okręgowy w Siedlcach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Andrzej Kirsch Protokolant st. sek. sąd. Joanna Makać po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2014r w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa J. W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zadośćuczynienie, odszkodowanie i ustalenie I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. na rzecz powoda J. W. kwotę 53.000 (pięćdziesiąt trzy tysią
Czytaj więcej»

I C 816/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-06-13

Data publikacji: 2016-07-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 816/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2016r. Sąd Okręgowy w Siedlcach Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Agnieszka Troć Protokolant st.sekr.sąd. Katarzyna Łęczycka po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2016 r. w Siedlcach na rozprawie sprawy z powództwa M. P. reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową L. A. (1) przeciwko M. K. o zapłatę I zasądza od M. K. na rzecz M. P. kwotę 51945,86 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czt
Czytaj więcej»