Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5847

IV U 550/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2020-02-11

Data publikacji: 2020-06-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: błąd organu rentowego nie obejmuje sytuacji, w której organ rentowe (w chwili wydania decyzji) działa na podstawie nie budzących wątpliwości interpretacyjnych przepisów ustawy, które bez wątpienia korzystają z domniemania konstytucyjności aż do chwili uznania ich przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją.
Sygn. akt IV U 550/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2020r. Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Jerzy Zalasiński Protokolant st. sekr. sądowy Dorota Malewicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2020r. w S. odwołania W. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 9 maja 2019 r. Nr (...) w sprawie W. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S. o wysokość emer
Czytaj więcej»

IV U 553/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2014-01-29

Data publikacji: 2014-03-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W sprawie w której przedmiotem jest prawo do renty z ubezpieczenia społecznego, warunkująca powstanie tego prawa ocena niezdolności do pracy w zakresie wymagającym wiadomości specjalnych musi znaleźć oparcie w dowodzie z opinii biegłych posiadających odpowiednia wiedzę medyczną adekwatną do rodzaju schorzeń ubezpieczonego.
Sygn. akt IV U 553/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2014r. Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Jerzy Zalasiński Protokolant st. sekr. sądowy Iwona Chojecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2014r. w S. odwołania B. K. od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 29 maja 2012 r. (Nr (...) ) w sprawie B. K. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o p
Czytaj więcej»

IV U 550/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2015-03-20

Data publikacji: 2015-08-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV U 550/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2015r. Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Katarzyna Antoniak Protokolant sekr. sąd. Anna Wąsak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 marca 2015r. w S. odwołania J. S. od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 23 kwietnia 2014r., znak: (...) w sprawie J. S. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o prawo do eme
Czytaj więcej»

IV U 553/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-01-25

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Sygn. akt IV U 553/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2016r. Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Jacek Witkowski Protokolant sekr. sądowy Anna Wąsak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2016r. w S. odwołania J. B. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z dnia 26 marca 2015 r. Nr (...) w sprawie J. B. (1) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. o prawo do świad
Czytaj więcej»

IV U 551/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2014-02-14

Data publikacji: 2014-03-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV U 551/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2014r. Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR del. Elżbieta Wojtczuk Protokolant st. sekr. sądowy Iwona Chojecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2014r. w S. odwołania J. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z dnia 26 marca 2013 r. Nr (...)- (...) w sprawie J. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. o praw
Czytaj więcej»

IV U 555/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2017-12-28

Data publikacji: 2018-01-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Renta socjalna ma charakter świadczenia kompensacyjnego brak możliwości nabycia uprawnień do świadczenia z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy lub naruszenie sprawności organizmu ubezpieczonego powstało przed jego wejściem na rynek pracy.
Sygn. akt IV U 555/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2017r. Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Jerzy Zalasiński Protokolant st. sekr. sądowy Marta Żuk po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2017r. w Siedlcach na rozprawie odwołania J. S. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z dnia 29 czerwca 2017 r. (Nr (...) ) w sprawie J. S. (1) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. o
Czytaj więcej»

IV U 559/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2018-05-30

Data publikacji: 2018-06-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek nie stanowi oświadczenia zwalniającego z długu.
Sygn. akt IV U 559/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Jerzy Zalasiński Protokolant st. sekr. sądowy Anna Wąsak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 maja 2018 r. w S. odwołania K. D. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z dnia 31 maja 2017 r. Nr (...) w sprawie K. D. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. o należności z tytułu skła
Czytaj więcej»

IV U 567/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2016-11-28

Data publikacji: 2016-12-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV U 567/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2016r. Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Elżbieta Wojtczuk Protokolant st. sekr. sądowy Marzena Mazurek po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2016 r. w Siedlcach na rozprawie odwołania Z. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z dnia 11 maja 2016 r. Nr (...) w sprawie Z. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. o pr
Czytaj więcej»

IV U 568/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2018-04-17

Data publikacji: 2018-05-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: dla oceny czy pracownik pracował w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie ma istotnego znaczenia nazwa zajmowanego przez niego stanowiska, tylko rodzaj powierzonych mu czynności.
Sygn. akt IV U 568/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2018r. Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Jerzy Zalasiński Protokolant st. sekr. sądowy Dorota Malewicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2018r. w S. odwołania W. D. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z dnia 20 czerwca 2017 r. Nr (...) w sprawie W. D. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. o prawo do
Czytaj więcej»

IV U 568/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2018-03-27

Data publikacji: 2018-04-23

trafność 100%

Sygn. akt IV U 568/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2018r. Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Katarzyna Antoniak Protokolant st. sekr. sądowy Marta Żuk po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2018r. w Siedlcach na rozprawie odwołania H. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. z dnia 19 maja 2016r. (Nr (...) ) w sprawie H. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. o ustalenie odpo
Czytaj więcej»